Motie Thieme: plaats dieren­mis­han­deling prominent op de website van 'Veilig Thuis'


17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris in de voortgangsrapportage huiselijk geweld (Kamerstuk 28 345, nr. 132) heeft toegezegd op de website www.vooreenveiligthuis.nl aandacht te besteden aan de wederzijdse relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling,

constaterende dat op de genoemde website het onderwerp dierenmishandeling slechts wordt genoemd in de vraag en antwoord sectie en niet onder de hoofdsectie ‘geweld thuis’, waar wordt uitgelegd hoe huiselijk geweld kan worden herkend,

overwegende dat het doel van de website is om bewustwording en de deskundigheid rondom huiselijk geweld voor publiek en professionals te vergroten en dat het daarom essentieel is om een volledig beeld van de risico’s te schetsen,

verzoekt de regering in de sectie ‘geweld thuis’ een kopje over dierenmishandeling toe te voegen, waarin de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling expliciet wordt uitgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Thieme


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen