Motie Wassenberg: geen tentoon­stel­lingen met genetisch gema­ni­pu­leerde dieren


17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat genetische manipulatie van dieren het Nee-tenzij principe geldt en dat het genetisch manipuleren van dieren voor sport en vermaak verboden is,

constaterende dat tijdens een vergunningaanvraag voor een tentoonstelling met zebravisembryo’s die geïnjecteerd zouden worden met genetisch gemanipuleerde blauwalgen bleek dat de ggo-regelgeving geen rekening houdt met tentoonstellingen,

constaterende dat er op dit moment geen verplichte ethische toetsing uitgevoerd hoeft te worden bij vergunningverlening voor tentoonstellingen met ggo’s, terwijl een dergelijke toets wel uitgevoerd moet worden bij vergunningverlening onder de Wet dieren en de Wet op de dierproeven,

overwegende dat er in de maatschappij grote bezwaren leven bij tentoonstellingen met levende dieren en dat het gebruik van genetische gemanipuleerde organismen bij tentoonstellingen deze bezwaren versterkt,

verzoekt de regering de ggo-regelgeving zodanig aan te passen dat ook bij het tentoonstellen van ggo’s een ethische toets wordt vereist en dat het genetisch manipuleren van dieren voor tentoonstellingen wordt verboden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer