Motie Thieme over de popu­la­tie­ont­wik­keling van grote hoef­dieren op de Veluwe


4 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de populatieontwikkeling van grote hoefdieren op de Veluwe in relatie tot afschotmethoden, voerverstrekking en geslachtsverhoudingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD