Motie Thieme over een jacht­verbod in draag-, rui- en zoogtijd van dieren


4 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een jachtverbod in te stellen in draag-, rui- en zoogtijd van dieren waarop de jacht c.q. schadebestrijding met het jachtgeweer is geopend,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD