Motie Thieme over de aanpak van dier­on­vrien­de­lijke prak­tijken in slach­te­rijen


4 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een plan te presenteren voor de aanpak van dieronvriendelijke praktijken en slachterijen en dit aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD