Motie Thieme/Ouwehand over verplichte etiket­tering voor artikelen waarin bont is verwerkt


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet sterk inzet op verantwoord koopgedrag en daarbij aantekent dat een belangrijke vereiste is dat de consument goed wordt geinformeerd, zodat hij weet wat hij koopt;

constaterende, dat deze informatie bij producten waarin bont is verwerkt achterwege blijft;

verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen om te komen tot een verplichte etikettering voor artikelen waarin bont is verwerkt en de Kamer hierover binnen een half jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, VVD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand/Thieme over verdere professionalisering van de opvang van gezelschapsdieren

Lees verder

Motie Ouwehand over afschaffen van castratie van beerbiggen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer