Motie Ouwehand over afschaffen van castratie van beer­biggen


3 maart 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat biologisch gehouden beerbiggen onder verdoving worden gecastreerd;

constaterende, dat er alternatieven zijn voor castratie en dat deze mogelijkheden al op kleine schaal en in andere landen worden toegepast;

van mening, dat de biologische veehouderij, waarin dierenwelzijn

een belangrijke waarde is, vrij dient te zijn van ingrepen die de integriteit

van het dier aantasten;

verzoekt de regering samen met de biologische varkenshouderij te komen tot een plan van aanpak voor de afschaffing van de castratie van beerbiggen en de Kamer hierover binnen een halfjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Thieme/Ouwehand over verplichte etikettering voor artikelen waarin bont is verwerkt

Lees verder

Motie Ouwehand over afschaffen van onthoornen van biologische koeien

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer