Motie Thieme/Ouwehand over het verplichten om alle varkens op stro te houden


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het houden van varkens op kale vloeren en roosters niet tegemoet komt aan de natuurlijke behoeften van varkens;

verzoekt de regering om per 2009 de varkenshouderij te verplichten om alle varkens in Nederland op stro te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV