Motie Thieme/Ouwehand over het verplichten om alle kalveren op stro te houden


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat kalveren in de kalverhouderij grote welzijnsproblemen ondervinden als gevolg van de gladde en harde vloeren waarop zij worden gehouden en dat rubber matten niet de gewenste welzijnsverbetering zullen opleveren;

verzoekt de regering om per 2009 de kalverhouderij te verplichten om alle kalveren op stro te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV