Motie Thieme/Ouwehand over concrete en afre­kenbare doel­stel­lingen met prestatie-inidi­ca­toren


3 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Algemene Rekenkamer bij herhaling heeft aangegeven dat de Kamer geen controle kan uitoefenen op de uitvoering van het beleid van het ministerie van LNV, omdat zij geen concrete en afrekenbare doelstellingen of prestatie-indicatoren formuleert;

verzoekt de regering om in de eerstvolgende voortgangsrapportage Nota Dierenwelzijn concrete en afrekenbare doelstellingen met bijbehorende prestatie-indicatoren te formuleren voor de ambities ten aanzien van dierenwelzijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over ongewenste stigmatisering van dierenrechtenactivisten

Lees verder

Motie Thieme/Ouwehand over het verbieden van megastallen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer