Motie Thieme/Ouwehand over het niet versoe­pelen van eisen ten aanzien van dieren­welzijn ten gunste van andere belangen


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat voorkomen dient te worden dat nieuwe huisvestingssystemen worden ontwikkeld waarbij de vijf vrijheden van het dier worden aangetast omwille van milieumaatregelen, economische belangen of andere belangen;

verzoekt de regering om bij de ontwikkeling van integrale huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren dierenwelzijn op zodanige wijze als basisvoorwaarde op te nemen dat gegarandeerd wordt dat geen versoepeling plaatsvindt van eisen ten aanzien van dierenwelzijn ten gunste van andere belangen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV