Motie Thieme/Ouwehand over het slechts bij uitzon­dering toestaan van trans­porten van dieren over lange afstanden


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om met een plan te komen om de transporten van dieren over lange afstanden slechts bij uitzondering toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, CU

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV