Motie Ouwehand/Thieme over het gebruik van de meest humane appa­ratuur voor het doden van vissen


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat binnenkort een slachtapparaat beschikbaar zal zijn waarmee vissen op een meer humane wijze kunnen worden gedood;

verzoekt de regering voor het doden van vissen het gebruik van de meest humane apparatuur verplicht te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD