Motie Thieme/Ouwehand over het Kroon­domein aanwijzen als proef­gebied


3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat wilde zwijnen in Nederland een beschermde en niet bejaagbare diersoort zijn;

constaterende, dat zowel grote terreinbeheerders als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, als dieren- en natuurbeschermingsorganisaties een proef met een afschotvrije zone voor wilde zwijnen toejuichen;

overwegende, dat proeven met jachtvrije zones voor wilde zwijnen veelal op praktische bezwaren stuiten, zoals uitwisseling van de dieren met andere zones, klachten over verkeersoverlast en landbouwschade;

overwegende, dat alleen zo'n proef zicht zou kunnen bieden op de natuurlijke draagkracht van de Veluwe voor wilde zwijnen;

constaterende, dat het Kroondomein het Loo een omrasterd gebied van 10.000 ha omvat waar niet wordt gejaagd op bejaagbare diersoorten en geen noodzaak geldt om te schieten op grote hoefdieren;

constaterende, dat binnen het Kroondomein vrijwel geen landbouw bedreven wordt en verkeersproblemen beperkt en reguleerbaar zijn;

verzoekt de regering er bij de koninklijk houtvester en het koninklijk jachtdepartement op aan te dringen om het Kroondomein aan te wijzen als proefgebied waarin wilde zwijnen niet geschoten worden voor een periode van vijf jaar, welke proef gemonitord zou moeten worden door onafhankelijke deskundigen, bijvoorbeeld van Alterra,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand/Dibi over het Kastanjedal als onderdeel van de ehs

Lees verder

Motie Thieme/Ouwehand over het splitsen van de regeling in beslag genomen goederen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer