Motie Ouwehand/Dibi over het Kastan­jedal als onderdeel van de ehs


3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Gedeputeerde Staten Gelderland in de streekplanherziening “herbegrenzing ehs Gelderland” het Kastanjedal in Beek-Ubberbergen uit de ecologische hoofdstructuur haalt;

overwegende, dat het Kastanjedal een zeer waardevol en uniek natuurgebied is met een grote betekenis voor de biodiversiteit en groene ruimte in de regio, waar zich onder andere een uniek essenbronsbos bevindt alsmede een 480 jaar oude kastanjeboom;

spreekt uit dat het Kastanjedal onderdeel van de ehs zou moeten blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Dibi


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Thieme/Ouwehand over een verplichte etikettering van vlees van onverdoofd ritueel geslachte dieren

Lees verder

Motie Thieme/Ouwehand over het Kroondomein aanwijzen als proefgebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer