Motie Thieme/Ouwehand over het splitsen van de regeling in beslag genomen goederen


3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Regeling In Beslag Genomen Goederen ook voorziet in de opvang van in beslaggenomen dieren, zoals verwaarloosde landbouwhuisdieren;

overwegende, dat dieren geen goederen/zaken zijn;

overwegende, dat het amendement-Cramer c.s. (31 389, nr. 68) wil vastleggen in het Burgerlijk Wetboek dat dieren geen zaken zijn;

verzoekt de regering de Regeling In Beslag Genomen Goederen te splitsten in:

1. een regeling In beslaggenomen goederen,

2. een regeling In beslaggenomen dieren,

waardoor duidelijk wordt hoeveel geld er waarvoor beschikbaar is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

CU, D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, LVER, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme/Ouwehand over het Kroondomein aanwijzen als proefgebied

Lees verder

Motie Thieme/Ouwehand over stahoogtes voor dieren tijdens transport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer