Motie Thieme/Ouwehand over een verbod op het onver­doofd ritueel slachten


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het onverdoofd ritueel slachten belangrijke welzijnsproblemen bij dieren veroorzaakt en dat dit een uitzondering op het Besluit doden van dieren betreft;

constaterende, dat verdoving voorafgaand aan het slachten geen religieuze bezwaren kent en het vasthouden aan onverdoofd ritueel slachten los staat van godsdienstvrijheid;

verzoekt de regering om binnen een half jaar over te gaan tot een verbod op het onverdoofd ritueel slachten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwhand


Status

Verworpen

Voor

GL, LVER, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, D66, PvdA, SGP, VVD