Motie Ouwehand/Thieme over een voor­lich­tings­cam­pagne over pijn en stress bij vissen voor beroeps­vissers


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet in 2002 voorlichting voor beroepsvissers heeft toegezegd over humanere dodingsmethoden in de visserij;

verzoekt de regering om binnen een half jaar een voorlichtingscampagne over pijn en stress bij vissen op te zetten voor beroepsvissers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD