Motie Ouwehand/Thieme over een verbod op het gebruik van de meer­tandige weerhaak in de sport­vis­serij


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het gebruik van de meertandige weerhaak in de sportvisserij de kans op verwondingen vergroot;

overwegende, dat Sportvisserij Nederland deze mening deelt;

verzoekt de regering over te gaan tot een verbod op het gebruik van de meertandige weerhaak in de sportvisserij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, SGP, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, VVD