Motie Thieme/Ouwehand over een fok- en houd­verbod voor runder­rassen met een percentage keizer­sneden hoger den 50


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat door een eenzijdig fokbeleid bij sommige runderrassen voor de geboorte van kalveren in meer dan 85% van de gevallen een keizersnede noodzakelijk is;

verzoekt de regering om per 2009 een fok- en houdverbod in te stellen voor rassen waarvoor het percentage keizersneden hoger ligt dan 50%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD