Motie Thieme/Ouwehand een plan van aanpak dat erop is gericht om kalveren voor bepaalde tijd bij de moeder te laten


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het onmiddellijk na de geboorte weghalen van kalveren bij hun moeder ernstige gevolgen heeft voor het welzijn en de weerstand van zowel kalf als koe;

verzoekt de regering om binnen een half jaar een plan van aanpak te presenteren dat er op gericht is, kalveren voor bepaalde tijd bij de moeder te laten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD