Motie Ouwehand/Thieme over de huis­vesting en verzorging van parti­culier gehouden gezel­schaps- en hobby­dieren


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zich geregeld ernstige welzijnsproblemen voordoen bij particulier gehouden gezelschaps- en hobbydieren;

verzoekt de regering om nadere regelgeving op te stellen voor de huisvesting en verzorging van particulier gehouden gezelschaps- en hobbydieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD