Motie Ouwehand over onge­wenste stig­ma­ti­sering van dieren­rech­ten­ac­ti­visten


21 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zowel de AIVD als het kabinet geen aanleiding ziet om dierenrechtenactivisme aan te merken als terrorisme;

constaterende, dat de Postbus 51-campagne “Nederland tegen terrorisme” desondanks sprak over radicale figuren met extreme ideeën over dierenrechten;

spreekt uit dat in de campagne “Nederland tegen terrorisme” dierenrechtenactivisme ten onrechte in verband is gebracht met terrorisme, waarmee de regering actief heeft bijgedragen aan ongewenste stigmatisering van dierenrechtenactivisten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD