Motie Thieme/Ouwehand over aflei­dings­ma­te­riaal dat voldoet aan de behoefte van varkens om te wroeten, spelen en odner­zoeken


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het toegestane verplichte afleidingsmateriaal voor varkens zoals een geplastificeerde fietsketting bij lange na niet voldoet aan de behoefte van varkens om te spelen, te wroeten en te onderzoeken;

verzoekt de regering om binnen een half jaar de Kamer een lijst toe te sturen van toegestaan verplicht afleidingsmateriaal dat voldoet aan de behoefte van varkens om te wroeten, spelen en onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD