Motie Thieme/Ouwehand over aanvullend nationaal beleid voor dieren­welzijn


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat minister in de Nota Dierenwelzijn aangeeft dat daar waar de totstandkoming van betere dierenwelzijnsregelgeving binnen de EU niet snel genoeg gaat, zij dit nationaal zal regelen;

verzoekt de regering een lijst met criteria en indicatoren op te stellen om te kunnen toetsen of naast Europese regelgeving aanvullend nationaal beleid voor dierenwelzijn noodzakelijk is en deze lijst binnen een half jaar aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwhand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD