Motie Thieme/Ouwehand over aanvullend nationaal welzijns­beleid voor vlees­kuikens en vlees­kui­ken­ou­der­dieren


5 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de hoge groeisnelheid van vleeskuikens belangrijke welzijnsproblemen en excessen veroorzaakt bij vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren, zoals chronische honger en kreupelheid;

constaterende, dat voor deze welzijnsproblemen en excessen geen indicatoren noch welzijnsregels zijn opgesteld in het kader van de Europese pluimvóórichtlijn;

verzoekt de regering te komen tot een plan van aanpak voor aanvullend nationaal welzijnsbeleid voor vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren, in aanvulling op de Europese pluimvóórichtlijn, en dit binnen een half jaar aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD