Motie Thieme c.s. over een jacht­vrije zone voor zwijnen in het Kroon­domein


9 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het afschieten van meer dan 90% van de Veluwse zwijnenpopulatie aan maatschappelijke en wetenschappelijke kritiek onderhevig is;

overwegende, dat de mogelijkheden worden onderzocht om een proef te doen met een jachtvrije zone voor wilde zwijnen;

constaterende, dat een omrasterd gebied uitermate geschikt is voor het monitoren van de populatiedynamiek;

overwegende, dat het Kroondomein omrasterd gebied is waarvan de natuurlijke draagkracht op basis van wetenschappelijk onderzoek door Alterra is vastgesteld;

verzoekt de regering de mogelijkheid te onderzoeken een jachtvrije zone voor zwijnen in te richten in het Kroondomein om zo de populatieontwikkeling in een afgezonderd jachtvrij gebied te laten monitoren door onafhankelijke onderzoekers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV