Motie Ouwehand over verplichte invoering van gps bij elk veetransport


5 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister zelf heeft aangekondigd, de mogelijkheden te onderzoeken om al per 2008 te starten met het verplicht stellen van gps-apparatuur voor veetransporten die vallen onder de Europese verordening EG 2005/1 inzake de bescherming van dieren tijdens transport;

constaterende, dat de minister de sector de mogelijkheid heeft gegeven om de invoering van deze gps-apparatuur uit te stellen;

constaterende, dat het vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van de sector ernstig schade heeft opgelopen, mede als gevolg van het uitgelekte VWA-rapport Modernisering activiteiten levende dieren en levende producten;

verzoekt de regering binnen drie maanden alsnog over te gaan tot de invoering van een verplicht gps bij elk veetransport dat valt onder de Europese verordening EG 2005/1 inzake de bescherming van dieren tijdens transport,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD