Motie Ouwehand: de bijstook van biomassa niet subsi­diëren


13 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bijstook van biomassa in energiecentrales leidt tot grootschalige ontbossing, biodiversiteitsverlies en een bedreiging vormt voor de voedselzekerheid,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat de klimaatwinst van biomassa in de energieproductie te verwaarlozen is,

verzoekt de regering, de bijstook van biomassa niet te subsidiëren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

PVV, CU, 50+, GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, SP, SGP, VanVliet, GrBvK, GrKÖ–, Klein