Motie Thieme: afschaffing vrij­stel­lings­lijst jacht


21 mei 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de landelijke vrijstellingslijst soorten omvat die door of namens alle grondgebruikers het gehele jaar mogen worden gedood zonder dat hier serieuze voorwaarden aan zijn verbonden en zonder dat hier enige controle op mogelijk is;

constaterende dat deze landelijke lijst geen rekening houdt met de uiteenlopende omstandigheden in de verschillende leefgebieden in Nederland;

verzoekt de regering de landelijke vrijstellingslijst voor beschermde dier- en plantsoorten af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen