Motie Thieme: onderzoek het verlagen van loon­be­lasting gekoppeld aan belasten van schaarse grond­stoffen


26 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de sterk stijgende werkloosheid, de hoge kosten van arbeid en het gebrek aan financiële ruimte voor substantieel duurzaamheidsbeleid reden geven tot onderzoek naar andere beleidskeuzes,

verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om loonbelasting te verlagen teneinde arbeid goedkoper te maken en werkgelegenheid te bevorderen, gekoppeld aan de mogelijkheden om het gebruik van schaarse grondstoffen en milieugebruiksruimte te belasten via een Belasting Onttrokken Waarde als alternatief voor de BTW,

verzoekt de regering daarover binnen 3 maanden verslag te doen aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PVV, PvdA, CDA