Motie Thieme/Ouwehand: maak metingen op het plat­teland openbaar


25 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit rapporten van de Gezondheidsraad en het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) blijkt dat de relatie tussen volksgezondheid en veehouderij moeilijk te leggen valt en dat er veel te weinig data beschikbaar zijn omdat er niet gemeten wordt,

constaterende, dat er momenteel een vervolgonderzoek loopt op het IRAS-onderzoek uit 2010 naar de gevolgen van veehouderij op de gezondheid van omwonenden, waarbij continu metingen worden verricht naar stikstof, fijn stof, endotoxinen en DNA van bepaalde bacteriƫn en een aantal meetlocaties om effecten van specifieke bedrijfstypen vast te kunnen stellen,

verzoekt de regering, de resultaten van deze metingen per meetstation openbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PVV, PvdA, CDA, SGP, 50PLUS