Motie Thieme/Ouwehand: bron­maat­re­gelen bij inten­siever stik­stof­beleid: verklein de veestapel en verlaag de snelheid


25 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Gezondheidsraad concludeert dat Nederland te veel stikstof in het milieu heeft, dat dit ook is slecht voor de volksgezondheid, en dat de afname hiervan stagneert,

constaterende, dat de Gezondheidsraad voor een intensivering van het stikstofbeleid pleit, wat zal leiden tot een schoner milieu en minder gezondheidsproblemen,

verzoekt de regering, haar stikstofbeleid te intensiveren en hierbij ook bronmaatregelen op te nemen, waaronder het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen en het verkleinen van de veestapel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PVV, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, 50PLUS