Motie Ouwehand/Thieme: een vlees­vrije verga­derdag per week in de Kamer­res­tau­rants


24 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat volgens onderzoek van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU een vermindering van de vleesconsumptie met één dag per week een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen kan realiseren van 3,2 megaton per jaar, vergelijkbaar met de uitstoot van 1 miljoen personenauto’s,

overwegende dat de Kamer een voorbeeldfunctie heeft,

verzoekt het Presidium, tot invoering van één vleesvrije vergaderdag per week in de Kamerrestaurants,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, SP, 50PLUS, D66