Motie Thieme: informeer Kamer over import­verbod op angorawol


2 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken voor een importverbod op angorawol en de Kamer hierover binnen 2 maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen