Motie Ouwehand/Thieme: jaarlijks een stand van zaken­brief over de beleids­brief dieren­welzijn


2 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, jaarlijks een stand van zakenbrief te sturen over de beleidsbrief dierenwelzijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, Bontes, SGP, ChristenUnie, 50+, D66, SP, GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD