Motie Thieme: stop levend aanhangen gevogelte voor de slacht


2 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een einde te maken aan het levend aanhangen van gevogelte voor de slacht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangenomen

Voor

PVV, 50+, D66, GroenLinks, PvdA, SP, PvdD

Tegen

VVD, Bontes, CDA, CU, SGP