Motie Thieme: houden van konijnen in kooien is onwen­selijk


11 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat konijnen die gehouden worden in draadgazen kooien, poot- en gewrichtsproblemen hebben en lijden aan chronische stress,

spreekt uit dat het houden van konijnen in draadgazen kooien onwenselijk is,

en gaat over tot de orde van de dag,

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen