Motie Thieme: gezond­heids- en welzijns­pro­blemen vlees­kuikens zijn onwen­selijk


11 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door hun snelle groei vleeskuikens (kip en kalkoen) lijden aan hart-, long- en pootproblemen,

spreekt uit dat de gezondheids- en welzijnsproblemen van vleeskuikens (kip en kalkoen) onwenselijk zijn,

en gaat over tot de orde van de dag,

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen