Motie Thieme; houden van kippen in kolo­nie­huis­vesting is onwen­selijk


11 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kippen in koloniehuisvesting geen ruimte hebben om te scharrelen, te foerageren of hun vleugels te spreiden,

spreekt uit dat het houden van kippen in koloniehuisvesting onwenselijk is,

en gaat over tot de orde van de dag,

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen