Motie Thieme/Ouwehand: evalueer hinder door geluid, geur, tril­lingen en licht


25 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er tot 2008 middels de ‘Inventarisatie Verstoringen’ een 5-jaarlijkse nationale inventarisatie van hinder door geluid, geur, trillingen en licht werd uitgevoerd,

overwegende, dat deze inventarisaties een goed beeld gaven in hoe de kwaliteit van de leefomgeving werd ervaren door de burger en waar er knelpunten lagen,

verzoekt de regering deze evaluatie wederom uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, PvdD, ChristenUnie, GroenLinks

Tegen

VVD, PVV, PvdA, CDA, SGP, 50PLUS