Motie Thieme c.s. over zorg dragen voor het intact blijven van bestaande natuur­ge­bieden binnen de ecolo­gische hoofd­structuur


27 oktober 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet gaat bezuinigingen op de investeringen in de ecologische hoofdstructuur;

van mening, dat als er minder natuur zal worden gerealiseerd, het extra belangrijk wordt om te behouden wat we al hebben;

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat bestaande natuurgebieden binnen de ecologische hoofdstructuur intact blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Cohen
Pechtold
Halsema


Status

Verworpen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, SGP, VVD, PVV