Motie Thieme c.s. over aanscherpen van de dieren­wel­zijn­regels op nationaal niveau


27 oktober 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet het dierenwelzijn wil bevorderen;

constaterende, dat het kabinet ten behoeve van de dieren in de veehouderij slechts wil inzetten op onderhandelingen in de EU;

verzoekt de regering een eigen verantwoordelijkheid te nemen door ook op nationaal niveau de dierenwelzijnsregels aan te scherpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Halsema
Pechtold


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, SGP, VVD