Motie Ouwehand/Jacobi over de taak­stel­lingen voor de ecolo­gische hoofd­structuur


8 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de natuur in Nederland al sterk onder druk staat en het verwerven van gronden voor de realisatie van de ehs geen luxe is, maar broodnodig om de natuur in Nederland te kunnen behouden en beschermen;

constaterende, dat de Kamer van Koophandel de natuurzone Oostvaarders Wold als essentieel beschouwt voor de bereidheid van bedrijven om zich in Flevoland te vestigen;

constaterende, dat onderzoek laat zien dat realisatie van het Oostvaarders Wold werkgelegenheid aan 6000 tot 10.000 mensen kan bieden;

constaterende, dat volgens de gedeputeerde het stoppen van het Oostvaarders Wold niet mogelijk is zonder dat het tot schadeclaims van boeren leidt;

constaterende, dat robuuste verbindingszones essentieel zijn voor het functioneren van het ecologisch netwerk;

constaterende, dat onderzoek laat zien dat realisatie leidt tot ongekende mogelijkheden, waarbij het gebied de allure kan krijgen van een internationaal wildpark;

constaterende, dat het ICMO-advies uit 2006 al heeft gepleit voor het zo snel mogelijk realiseren van de robuuste verbindingszone Oostvaarders Wold in verband met het welzijn van de grote grazers;

overwegende, dat er dus zowel economische als ecologische en juridische zwaarwegende redenen zijn om het Oostvaarders Wold tijdig te realiseren;

verzoekt de regering onverkort vast te houden aan de afgesproken taakstellingen voor de ecologische hoofdstructuur inclusief de realisatie van het Oostvaarders Wold,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Jacobi


Status

Verworpen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, SGP, VVD, PVV