Motie Thieme c.s. over stop­zetten van pogingen tot afschot van edel­herten op Terschelling en het inzetten van nieuwe vang­po­gingen


10 februari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering toestemming heeft gegeven om een uitgezette groep edelherten op Terschelling af te schieten, omdat enkele vangpogingen niet zijn gelukt;

van mening, dat deze vangpogingen onvoldoende zijn geweest en dat er geen acute reden is tot ingrijpen in de uitgezette groep edelherten via afschot;

verzoekt de regering pogingen tot afschot van de resterende edelherten op Terschelling met onmiddellijke ingang stop te zetten, in te zetten op nieuwe vangpogingen en de dieren vervolgens een goede opvangplek te geven op het vasteland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD