Motie Ouwehand c.s. over het respec­teren van het mora­torium van indi­vi­duele staten op de teelt van gentecht mais MON 810 in eigen land


19 februari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een aantal Europese lidstaten de teelt van gentech maïs MON810 op grond van voorzorgsbeginselen niet wil toestaan in eigen land;

van mening, dat lidstaten de keuzevrijheid moeten kunnen behouden om de teelt van gengewassen in eigen land al dan niet toe te staan;

constaterende, dat ook de regering deze mening is toegedaan maar dat zij dit tot nu toe niet heeft vertaald in overeenkomstig stemgedrag in Europa;

verzoekt de regering om het moratorium van individuele lidstaten op de teelt van gentech maïs MON810 in eigen land te respecteren en niet in te stemmen met de opheffing daarvan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Vendrik
Jansen


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD, SGP, PVV

Tegen

CDA, CU, D66, PvdA, VVD