Motie Thieme/Van Gent over risico-assessment en gedrags­the­rapie voor in beslag genomen honden


18 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat honden die maanden in een opslagsituatie worden vastgehouden zonder contact met mensen en/of soortgenoten zeer angstig worden en abnormaal gedrag kunnen gaan vertonen;

overwegende, dat is bewezen dat gedragstherapie hierbij een goede oplossing kan bieden;

verzoekt de regering te allen tijde te voorkomen dat een risico-assessment wordt uitgevoerd na maandenlange opsluiting bij een opslaghouder;

verzoekt de regering het testonderdeel van het risico-assessment in de regel uit te laten voeren vanuit de thuissituatie, met uitzondering van de testonderdelen die op straat worden uitgevoerd, en zoveel mogelijk in aanwezigheid van de eigenaar;

verzoekt de regering de mogelijkheid van gedragstherapie voorop te stellen bij de beslissing over het vervolgtraject voor de hond;

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gent


Status

Overgenomen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV