Motie Thieme c.s. over het toevoegen van verduur­zaming aan de lijst van hervor­mingen en stel­sel­her­zie­ningen


18 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet verduurzaming, op het gebied van onder meer landbouw en energie, noemt als een belangrijke maatregel;

verzoekt de regering om deze maatregel toe te voegen aan de lijst van hervormingen en stelselherzieningen;

verzoekt de regering voor deze maatregelen met concrete, afrekenbare kabinetsdoelen en een nulmeting te komen voor eind januari 2011,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Pechtold
Halsema
Cohen
Roemer


Status

Verworpen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, SGP, VVD, PVV