Motie Ouwehand c.s. over overzicht van de relatie tussen groen in de omgeving en gezondheid


11 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het de ambitie van het ministerie van VWS is om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken;

constaterende, dat de zorgkosten blijven stijgen;

constaterende, dat in een aantal onderzoeken inmiddels is aangetoond dat contact met groen/natuur gezond is en effecten oplevert zoals 15% minder overgewicht bij kinderen, een vermindering van symptomen van ADHD bij kinderen en significant minder huisartsbezoek voor onder meer hartziekten, depressie, astma en diabetes;

verzoekt de regering:

- een overzicht te maken van de resultaten van onderzoek naar de relatie tussen groen en gezondheid;

- te kwantificeren hoeveel gezondheidskosten bespaard zouden kunnen worden door groen in de omgeving;

- de Kamer hierover in het voorjaar van 2011 te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag

Ouwehand
Voortman
Van Gerven
Dijkstra
Wiegman-van Meppelen Scheppink


Status

Verworpen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, SGP, VVD, PVV