Motie Teunissen/Kostic over het uitwerken van een gedif­fe­ren­ti­eerde verbruiks­be­lasting op alco­hol­vrije dranken


5 juni 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vijf scenario’s voor een gedifferentieerde verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken aan de Kamer zijn voorgelegd, maar dat pas een wetsvoorstel wordt uitgewerkt als de Kamer zich voor een van de opties heeft uitgesproken;

constaterende dat de Kamer de regering eerder heeft verzocht uiterlijk 2026 een zo eenvoudig mogelijke, uitvoerbare vorm van een gedifferentieerde verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken in te voeren op basis van het suikergehalte;

constaterende dat scenario 1 – zonder uitzonderingen op de verbruiksbelasting – het eenvoudigst uitvoerbaar is;

overwegende dat elke uitzondering op de verbruiksbelasting ervoor zorgt dat de dranken die nog wel onder de belasting vallen zwaarder zullen worden belast;

verzoekt de regering een gedifferentieerde verbruiksbelasting op

alcoholvrije dranken uit te werken in een wetsvoorstel, gebaseerd op scenario 1,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Kostic


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Teunissen/Kostic over het herstellen van het gelijke speelveld voor soja-, zuivel-, haver-, rijst- en amandeldranken

Lees verder

Motie Teunissen over zich in Europees verband inzetten om houtige biomassaverbranding niet langer aan te merken als duurzame energiebron

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer